Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.05.13. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Młyńskiej w Komornikach”

Komorniki, dnia 13.05.2011 r.

IK.271.2.6.2011   

                                                             

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Młyńskiej w Komornikach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  PNP Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.                                                           ADALIGHT Sp.  z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin,  ocena oferty : 52,35 pkt

  1. HAWE  BUDOWNICTWO  Sp.z o.o.

ul.Działkowa 38, 59-220 Legnica, ocena oferty : 38,51 pkt

  1. PNP Sp. z o.o. .

ul.Rzemieślnicza 7, 62-002  Suchy Las, ocena oferty : 100,00 pkt

  1. P.H.U. „RAGAMA”  Leszek Przybyłek ,

ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno,  ocena oferty : 74,18

  1. PHU FILBAR Bartosz Maćkowiak

ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, ocena oferty : 57,50 pkt

  1. Firma ELPLAST  Jacek Dudek

ul.Żonkilowa 6A, 60-175 Poznań,  ocena oferty : 45,85 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06