Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.05.05 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku WDK Koźlak w Chomęcicach"

 

Komorniki, dnia 05.05.2011 r.

WI .271.1.2.2011

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

    Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wymianę pokrycia dachowego budynku WDK Koźlak w Chomęcicach   prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe EURO – DACH Rafał Wichłacz,

 z ceną brutto oferty 143.432,81 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64 – 800 Chodzież, cena brutto: 146.402,75 zł, oferta otrzymała 97,97 pkt.

2.      AM Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, cena brutto: 199.407,01 zł, oferta otrzymała 71,93 pkt.

3.      BUDREM Zakład Ogólnobudowlany Jan Łapa, ul. Gostyńska 138, 60 – 103 Poznań, cena brutto: 136.565,26 zł – 0 pkt.

4.      PPHU EURO – DACH, Rafał Wichłacz, ul. Kilińskiego 5, 63 – 100 Śrem, cena brutto: 143.432,81 zł, oferta otrzymała 100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po 15.05.2011 r.

                                                                                   

                                                                                       /-/ mrg inż. Jan Broda

                                                                                      Wójt Gminy Komorniki

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06