Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.04.29. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Budowa oświetlenia drogowego na ul.Polnej i ul.Słonecznej w Chomęcicach"

Komorniki, dnia 29.04.2011 r.

IK.271.2.5.2011   

                                                                                         

I N F O R M A C J A 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego na ul.Polnej i ul.Słonecznej w Chomęcicach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

P.P.H.U. „RAGAMA”  Leszek Przybyłek , ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.                                                           ADALIGHT Sp.  z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin,  ocena oferty : 73,63 pkt

  1. PHU FILBAR Bartosz Maćkowiak

ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, ocena oferty : 68,32 pkt

  1. P.P.H.U. „RAGAMA”  Leszek Przybyłek ,

ul.Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno,  ocena oferty : 100,00 pkt

  1. PNP Sp. z o.o.

ul.Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las, ocena oferty : 96,33 pkt

  1. ELTEL Sp. z o.o.

ul.Albańska 17, 60-123 Poznań, ocena oferty : 88,63 pkt

  1. P.H.U. DAVEX  Daniel Peciak

ul.Poznańska 49a, 62-052 Chomęcice,  ocena oferty : 59,73 pkt

  1. “ELKON BIS” Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Błażej Grzeszczak

ul.Zachodnia 15A, 62-500 Konin, ocena oferty : 80,51 pkt

  1. INSTAL BUD Michał Prędki

ul.Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, ocena oferty : 78,38 pkt

  1. Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela

ul.Topolowa 16, 64-610 Rogoźno, ocena oferty :      -

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr  3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

  

                                                                                              Z up. Wójta Gminy Komorniki     

                                                                                                           Olga Karłowska

                                                                                                Sekretarz Gminy Komorniki

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06