Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.04.14. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Budowa ul.Północnej i ul.Zachodniej w Plewiskach”

Komorniki, dnia 13.04.2011 r.

IK.271.2.4.2011                                                                                      

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113 poz.759) informuję, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę ul.Północnej i ul.Zachodniej w Plewiskach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: PUH  „INTER-TECH” Sp. z o.o. , ul.Fabianowska 188, 62-052 Komorniki.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

    1.        Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

           ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań,  ocena oferty : 87,56 pkt

  1. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM  Stanisław Jachimowski ul.Dukielska 12,  60-476 Poznań, ocena oferty : 92,34 pkt
  2. Konsorcjum : Lider - P.W. „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj, Partner: PDI HYDROGAZ  Waldemar Kluj            ul.Rosnowska 22,    60-101   POZNAŃ,  ocena oferty : 74,30 pkt
  3. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera,  ul.Ks.Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, ocena oferty : 97,42 pkt
  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR-BRUK” Sp. z o.o. os.Winiary 22/3, 60-665 Poznań, ocena oferty : 86,52 pkt
  5. PUH  „INTER-TECH” Sp. z o.o. , ul.Fabianowska 188,  62-052 Komorniki ocena oferty : 100,00 pkt

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06