Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.03.28. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Przebudowa ul.Północnej i odcinka ul.Leśnej w Wirach i Łęczycy"

IK. 3410-2 / 3 / 2011

Nowy nr IK.271.2.3.2011   

                                                                                            

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Północnej i odcinka ul.Leśnej w Wirach i Łęczycy prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR-BRUK” Sp. z o.o.  60-665 Poznań, os.Winiary 22/3

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

  1. Zakład Drogow-Budowlany Mirosław Bogucki 62-052 Komorniki, ul.Młyńska 56

Oferta otrzymała 85,21 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj ul.Rosnowska 22,

60-101 POZNAŃ,  Oferta otrzymała 65,80 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.        Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż ul.Czarnieckiego 2,  62-040 PUSZCZYKOWO,   Oferta otrzymała 73,31 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.        Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM  Stanisław Jachimowski

ul.Dukielska 12,  60-476 Poznań

Oferta otrzymała 68,85 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5.        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR-BRUK” Sp. z o.o. 60-665 Poznań, os.Winiary 22/3

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.        Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy  ul.Gronowska 35,  64-100 Leszno

Oferta otrzymała 74,84 pkt  w jedynym kryterium – cena

      

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5  spełnia wszystkie warunki SIWZ  i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06