Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.03.18. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Przebudowa ul.Skrytej w Plewiskach"

IK. 3410-2 / 2 / 2011

Nowy nr IK.271.2.2.2011   

                                                                                            

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Skrytej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo – ­Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.  Żabno 2A, 63-112 Brodnica

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera ul.Ks.Ingnacego Posadzego 5B, 62-040   Puszczykowo    Oferta otrzymała 81,75 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowe „INTER- TECH” Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 98,48 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  STRABAG  Sp. z o.o.

     ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała 75,21 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Konsorcjum: POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Przedsiębiorstwo Usługowo- budowlane „INFRAKOM” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn

Oferta otrzymała 96,39 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  SKANSKA SA

     ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 83,52 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR- BRUK” Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 83,71 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

 8. Konsorcjum:   Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

    62-052 Komorniki, ul.Młyńska 56

    Budownictwo Drogowe KRUG

    Rabowice, ul. Świerkowa 48,  62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 73,87  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06