Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.01.20 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Chomęcicach z rur PVC-U kl. S(SN8)SDR 34

 

Komorniki, dnia 20.01.2011 r.

WI 3410-3-15/10

L.dz. 154/2011

Zawiadomienie

    Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Chomęcicach z rur PVC-U kl. S(SN8)SDR 34  200 x 5,9  - ok. 1360 m prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Transportowe „ANDER – 87” Tomasz i Grzegorz Janaszak z ceną brutto oferty 601.195,52 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o., Garby, ul. Transportowa 1, 62 – 020 Swarzędz, cena brutto: 1.229.000,00 zł , oferta otrzymała 48,91 pkt w jedynym kryterium „cena”.

2.      AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań, cena brutto: 1.280.434,85 zł, oferta otrzymała 46,95 pkt w jedynym kryterium „cena”.

3.      Konsorcjum PHU Edison – Instalatorstwo D.Turostowski, , ul. Fabianowska 57, 62-064 Plewiska, cena brutto: 692.515,68 zł, oferta otrzymała 86,81 pkt w jedynym kryterium „cena”.

4.      DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, cena brutto: 877.321,90 zł, oferta otrzymała 68,53 pkt w jedynym kryterium „cena”.

5.      PBU Paweł Czyż, ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo, cena brutto; 937.805,90 zł , oferta otrzymała 64,11 pkt w jedynym kryterium „cena”.

6.      PUH „ INTER-TECH” Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, cena brutto: 1.026.114,21 zł, , oferta otrzymała 58,59 pkt w jedynym kryterium „cena”.

7.      PPHU ZIEN – TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 4, 63 – 100 Żerków, cena brutto: 680.751,82 zł, oferta otrzymała 88,13 pkt w jedynym kryterium „cena”.

8.      Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, cena brutto 1.292.255,03 zł, oferta otrzymała 46,52 pkt w jedynym kryterium „cena”.

9.      Konsorcjum P.W. Hydrogaz Zbigniew Kluj – PDI Hydrogaz Waldemar Kluj, ul. Rosnowska 22, 60 – 101 Poznań, cena brutto 888.818,37 zł, oferta otrzymała 67,64 pkt w jedynym kryterium „cena”.

10.  PUBT „ ANDER – 87” TiG Janaszak, ul. Poznańska 21, 62 – 040 Puszczykowo, cena brutto oferty: 601.195,52 zł , oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                                    /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06