Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.11.22 - Zawiadomiemie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania surowców wtórnych

 

 

 

Komorniki, dnia 22.11.2011 r.

IK 3410-2-/20/10

 

 

                                               Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                           w/w rozdzielnika

                                                                       _________­­­­­­­­­_____

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust 2 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych , odbierania surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów problemowych  z terenu Gminy Komorniki w 2011prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez: Remondis Sanitech Poznań Sp  o.o. ul. Górecka 104 61-483 Poznań

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.Sita Poznań Sp z o.o.

Ul. Nowotarska 27, 61-318 POZNAŃ

Oferta otrzymała 89,82 pkt  w jedynym kryterium – cena

2. TEW Gospodarowanie Odpadami Sp z o.o

Szosa Bytomska 1, 67-100 KIEŁCZ

Oferta otrzymała 78.61 pkt  w jedynym kryterium – cena

3. Remondis Sanitech Poznań Sp z o.o.

ul. Górecka 104, 61-483 POZNAŃ

Oferta otrzymała 100 pkt  w jedynym kryterium – cena

4.  Przedsiębiorstwo KomunalnoTransportowe

„ORDO” Marek Friebe

ul. Gdyńska 131, 62-004 CZERWONAK

Oferta otrzymała 82.52 pkt  w jedynym kryterium – cena

5. SKIP Alicja Żwawiak

ul. Syrenia 7, 61-017 POZNAŃ

Oferta otrzymała       0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                                

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                               mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06