Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.10.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Przebudowa ul. Łąkowej w Komornikach"

Komorniki, dnia 28.10.2010 r.

IK. 3410-2 / 17 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul. Łąkowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski,  ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań  

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski           

     ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 100,0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

     ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 81,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  MATT – s.c.   

     ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 86,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe TURBO-TECH

    ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań

Oferta otrzymała 0 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                               

                                                                                                       Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                           inż. Aleksander Klemczak
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06