Zawiadomienie o wyniku przetargu

23.11.2010r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Remont ul. Sosnowej w Łęczycy"

Komorniki, dnia 23.11.2010 r.

 

IK. 3410-2 / 21 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont ul. Sosnowej w Łęczycy prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.  BRUK - BAU Sebastian Zwierzyński

Os.  Wichrowe Wzgórze 23 m.54, 61-678 Poznań

Oferta otrzymała 75,98 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Konsorcjum: POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Przedsiębiorstwo Usługowo- budowlane „INFRAKOM” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn

Oferta otrzymała 86,40 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4.  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe PAWEŁ CZYŻ

ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 77,93  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowe „INTER- TECH” Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 82,07 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6.  SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 78,15 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR- BRUK” Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 83,71 pkt w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                           

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06