Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.10.27 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Remont ul. Fabianowskiej w Komornikach, na odcinku od ul. Polnej do ul. Stanisława Nowaka”

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont ul. Fabianowskiej w Komornikach, na odcinku od ul. Polnej do ul. Stanisława Nowaka prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Konsorcjum – „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. Konsorcjum – „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.

Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn

Oferta otrzymała   pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. COLAS  Polska Sp. z o.o.

             ul. Nowa 49,  62-070 Palędzie

 Oferta otrzymała   pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. DROGBET WIECZOREK Spółka Jawna   

            Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo

Oferta otrzymała   pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki

ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń

biuro: ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak   

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.

Żabno 2 A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Przedsiebiorstwo Usługowo – Handlowe INTER – TECH Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Eurovia Polska S.A.

ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

 

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT – BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR – BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                 

                                                                                                          Z-ca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                             inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06