Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.10.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Przebudowa ul.Nowej w Rosnówku"

Komorniki, dnia 08.10.2010 r.

IK. 3410-2 / 15 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowa ul. Nowej w Rosnówku prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Konsorcjum – „POL – DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      „DROGBUD” Radosław Drozdowicz

Szczygłów 101, 32-020 Wieliczka

Oferta otrzymała 89,02 pkt  w jedynym kryterium – cena

2.      Zakład Usług Wielobranżowych „JACH – GUM”

Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

 Oferta otrzymała 95,58 pkt  w jedynym kryterium – cena

3.      Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych „TAR-DROG” s.c.     

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 92,33 pkt  w jedynym kryterium – cena

4.      Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 75,66 pkt  w jedynym kryterium – cena

5.      Zakład Drogowy Maciej Siedlecki

ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń

Oferta otrzymała 84,02 pkt  w jedynym kryterium – cena

6.      Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

ul. Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 86,29 pkt  w jedynym kryterium – cena

7.      Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe INTER – TECH Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 100,00 pkt  w jedynym kryterium – cena

8.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR-BRUK” Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 80,17 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                 

                                                                                                          Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                               mgr inż. Jan Broda

 
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06