Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.06.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:"Remont chodników przy ul.Pocztowej w Komornikach"

Komorniki, dnia 06.10.2010 r.

 

 IK. 3410-2 / 16 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont chodników przy ul. Pocztowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: B.T.C. OGRODY Czapracki Tomasz, Os. H. Cegielskiego 30/9, 62-020 Swarzędz

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      B.T.C. OGRODY Czapracki Tomasz

            Os. H. Cegielskiego 30/9, 62-020 Swarzędz

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jednym kryterium - cena

 

  1. MATT -  s.c.

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 70,81 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06