Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.08.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogrodzenia i chodników wokół boisk sportowych w Szreniawie

Komorniki, dnia 23.08.2010 r.

WI 3410-3-11/10

 

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ogrodzenia i chodnika wokół boisk wielofunkcyjnych w Szreniawie prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Ślusarski Ryszard Kaliński -cena brutto oferty 170.556,00 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Firma Wielobranżowa SEBA – STAL, ul. Pułaskiego 78, 33 – 100 Tarnów, z ceną  brutto oferty 225.842,78  zł - oferta otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium „cena”.

2. Zakład Ślusarski Ryszard Kaliński, ul. Gostyńska 33, 60 – 103 Poznań z   ceną brutto oferty  170.556,00 - oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”.

3. Konsorcjum Dawar Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60 – 458 Poznań  - Lider Konsorcjum,

 Dawar Plus Dariusz Komar, ul. Obornicka 37, 62 – 002 Suchy Las – Partner, PPHU  „Parkan   Serwis” Monika Basek z ceną brutto oferty 278.527,95 zł – oferta otrzymała 61,23 pkt w   jedynym  kryterium „cena”

 4. BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, os.Wichrowe Wzgórze 23/54, 61 – 678 Poznań z 

ceną   brutto oferty 184.047,54 – oferta  otrzymała 0 pkt w jedynym kryterium „cena”.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                             Wójt Gminy Komorniki  

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06