Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.09.03 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul.Topolowej w Komornikach"

Komorniki, dnia 02.09.2010 r.

IK. 3410-2 / 12 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul. Topolowej w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH – GUM Stanisław Jachimowski ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Zakład Usług Wielobranżowych JACH – GUM

Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 100,00 pkt w jednym kryterium - cena

 

  1. TOR – MEL Sp. z o.o.

ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań

Oferta otrzymała 94,26 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Wytwórnia Elementów Betonowych Edward Korzeniowski

ul. Wiosny Ludów 74, 64-920 Piła

Zakład Produkcyjny

ul. Kościelna, 64-810 Kaczory

Oferta otrzymała 81,72  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR – BRUK Spółka z o.o.

Osiedle Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 0  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06