Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.07.30 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamóiwenia publicznego pn „Budowa uLMostowej i chodnika na uLDworcowej w Szreniawie, oraz przebudowa uLSpokojnej w Głuchowi

GMINA KOMORNIKI

IK. 3410-2 / 10 / 10

                                                       Komorniki, dnia 30.07.2010 r.

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowa uLMostowej i chodnika na uLDworcowej w Szreniawie, oraz przebudowa uLSpokojnej w Głuchowie"

prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH - GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Oferta otrzymała 64,04 pkt w jedynym kryterium - cena

2.Zakład Usług Wielobranżowych JACH - GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium - cena

 

3.  Konsorcjum:

1 Zakład Drogowo - Budowlany Krzysztof Jaworski

Ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo;

2.Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego"TOMBET" Sp. z o.o.

Huta Szklana 80, 640761 Krzyż Wielkopolski

Oferta otrzymała 92,78 pkt w jedynym kryterium - cena

4.  Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. ul. Poznańska 62,

62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 70,20 pkt w jedynym kryterium - cena

5.  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż

Ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 76,03 pkt w jedynym kryterium - cena

 

Informujemy jednocześnie, że żadna z ofert nie została odrzucona, oraz żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Z-ca WÓJTA

inż. Aleksander Klemczak

Wybrana oferta nr 2 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium - cena.

 

 

inż Aleksander Klemczak

z-ca Wójta Gminy                   Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06