Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.07.22 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chomęcicach i w Głuchowie" - WI 3410-3-8/10

Komorniki, dnia 22.07.2010 r.

WI 3410-3-8/10

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę boisk wielofunkcyjnych w Chomęcicach i w Głuchowie prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: SODEX Sp. z o.o. -cena brutto oferty 914.629,86 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. MARGOT Inwestycje Sp. z o.o., Plac Defilad 1, 00 – 901 Warszawa z ceną  brutto oferty   

    918.840,02  zł - oferta otrzymała  99,54 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

2. Panpro Sport Paweł Prokopczuk Marek Markowski Sp. j., ul. Jubilerska 8, 04 – 190 Warszawa z   ceną brutto oferty 1.159.063,81 zł - oferta otrzymała 78.91 pkt w jedynym kryterium „cena”.

3. KOSTRZEWA  Sp. z o.o., ul. Rynek 8 i 9, 41 – 400 Mysłowice. z ceną  brutto oferty  

    1.008.156,24 zł - oferta otrzymała  90,72 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

 4. Konsorcjum EFEKT GROUP Maleszy Sp. z o.o., ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno – 

   Lider Konsorcjum, AKTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53,90-130 Łódź - Partner z   ceną  brutto oferty   930.337,18 zł – oferta otrzymała  98,31 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

5. SODEX Sp. z o.o.,ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las

    z  ceną brutto oferty 914.629,86zł - otrzymała  100  pkt w jedynym kryterium „cena”

6. Konsorcjum Dawar Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60 – 458 Poznań  - Lider Konsorcjum,

    Dawar Plus Dariusz Komar, ul. Obornicka 37, 62 – 002 Suchy Las - Partner z ceną brutto

   oferty 947.871,00 zł – oferta otrzymała 96,49 pkt w jedynym kryterium „cena”

7. POLCOURT S.A.,ul. Gen. Zajączka 11 lok 7, 01-510 Warszawa  z  ceną brutto oferty 

   1.101.868,63zł - oferta otrzymała  83,01 pkt. w jedynym kryterium „cena”

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                   /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06