Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.07.15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa parkingu przy kompleksie boisk ORLIK 2012 - Wiry”

Komorniki, dnia 15.07.2010 r.

IK. 3410-2 / 9 / 10                                                                                          

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę parkingu przy kompleksie boisk ORLIK 2012  - Wiry prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż, ul.Czarnieckiego 2,  62-040  Puszczykowo

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. „DROMEL” Jarosław Grześkowiak,  ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań

Oferta otrzymała 97,39  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo – Budowlano – Handlowo – Usługowe „SAM – BUD” Władysław Sameć

ul. Mieszka1/9, 64-965 Okonek

Oferta otrzymała 79,08  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Usług Wielobranżowych JACH – GUM Stanisław Jachimowski,

ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Oferta otrzymała 76,02  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan,  ul. Bukowska 38, 62-070  Dopiewo

Oferta otrzymała 99,29  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. MATT – s.c.  ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 78,88  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6. Zakład Drogowo – Budowlany Mirosław Bogucki,  ul. Młyńska 56, 62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 71,75  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” sp.z o.o.  Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała 88,22  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

8. Przedsiębiorstwo Budowlano–Usługowe Paweł Czyż, ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 8 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                             

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06