Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.06.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa ul.Południowej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 23.06.2010 r.

IK. 3410-2 / 8 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Południowej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. , Osiedle Winiary 22/3, 60-665 Poznań

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROGAZ” Zbigniew Kluj

    ul.Rosnowska 22,  60-101 Poznań

Oferta otrzymała 70,94  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

    „INTER-TECH” Spółka z o.o.

    ul. Fabianowska 188,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 81,54  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Konsorcjum:

    Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

    ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

    Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TOMBET” Sp. z o.o.

    Huta Szklana 80,  64-761 Krzyż Wlkp.

Oferta otrzymała 0,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Drogbet Wieczorek Sp. jawna

    ul.Rolna 8-10, Baranowo,  62-081 Przeźmierowo

Oferta otrzymała 84,50  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

   TOR-BRUK Sp. z o.o.

   Osiedle Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                                 

Wójt Gminy Komorniki

    mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06