Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.06.10 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa oświetlenia drogowego na ul.Komornickiej w Komornikach i Wirach"

Komorniki, dnia 10.06.2010 r.

IK. 3410-2 / 6 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego na ul.Komornickiej w Komornikach i Wirach” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

PHU  FILBAR  Bartosz Maćkowiak , ul.Podgórna 6,  Łęczyca  62-051  Wiry

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. PPU  „ELKAZ”

    ul.Glinki 7, 63-200  JAROCIN

Oferta otrzymała 63,06  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  PPHU  „RAGAMA”  Leszek Przybyłek

     ul.Chabrowa 18 , 64-610 Rogoźno

Oferta otrzymała 92,26  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  PNP  Sp. z o.o.

     ul.Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

Oferta otrzymała 72,21  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD”  Bogdan Paczesny

    ul. Częstochowska 21,  62-800 Kalisz

Oferta otrzymała 62,49  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Tadeusz Domin

    ul.Cmentarna 45, Cielcza , 63-200  Jarocin

Oferta otrzymała 84,82  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZACHÓD” Sp. z o.o.

    ul.Polna 1A,  62-025 Kostrzyn Wlkp.

Oferta otrzymała 77,91  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7. PHU  FILBAR  Bartosz Maćkowiak

    ul.Podgórna 6,  Łęczyca  62-051  Wiry

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 7 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06