Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.05.28 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Polnej, ul.Kościuszki, ul.Głowackiego, ul.Pułaskiego, ul.Kili

Komorniki, dnia 28.05.2010 r.

IK. 3410-2 / 5 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji deszczowej w ul.Polnej, ul.Kościuszki, ul.Głowackiego, ul.Pułaskiego, ul.Kilińskiego w Wirach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87  Tomasz i Grzegorz Janaszak ,  ul.Poznańska 21,  62-040 Puszczykowo.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR”  Spółka z o.o. ul.Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz Oferta otrzymała 51,59  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Konsorcjum PHU Edison – Instalatorstwo Daniel Turostowski Instal Rom

     ul.Fabianowska 57, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 75,98  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” SA ul.Pociejewo 3,  62-500 KONIN Oferta otrzymała 93,45  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych  ECOBUD  Jerzy Marciniak

    ul. Fl. Marciniaka 8,  64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 74,88  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe  ANDER-87 

    Tomasz i Grzegorz Janaszak ,  ul.Poznańska 21,  62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06