Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.05.17 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Południowej, ul.Skrytej, ul.Zachodniej i ul.Żytniej w Plewisk

Komorniki, dnia 17.05.2010 r.

IK. 3410-2 / 4 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji deszczowej w ul.Południowej, ul.Skrytej, ul.Zachodniej i ul.Żytniej w Plewiskach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe  „INTER-TECH”  Spółka  z  o.o.

ul. Fabianowska 188,  62-052 Komorniki.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” SA ul.Pociejewo 3,  62-500 KONIN Oferta otrzymała 61,48  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus” Spółka z o.o.

     ul.Energetyków 1,  64-100  Leszno

Oferta otrzymała 46,69  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG  s.c.

     ul.Poznańska 62a,  62-080  Tarnowo Podgórne

Oferta otrzymała 64,66  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Konsorcjum PHU Edison – Daniel Turostowski  ,  ul.Fabianowska 57, 62-064 Plewiska

Oferta otrzymała 63,69  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych  ECOBUD  Jerzy Marciniak

    ul. Fl. Marciniaka 8,  64-020 Czempiń

Oferta otrzymała 55,68  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe  „INTER-TECH”  Spółka  z  o.o.

    ul. Fabianowska 188,  62-052 Komorniki

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7. Zakład Robót Budowlanych TEELDOM  Sp.z o.o. – Spółka Jawna

    ul. Dworska 5, 61-619 Poznań

Oferta otrzymała 57,48  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

8. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „KAJA”

    ul.28 Czerwca 1956r. Nr 393,  61-441 Poznań

Oferta otrzymała 48,68  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 6 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                                 

                                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06