Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.05.14 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym w Szreniawie"

Komorniki, dnia 14.05.2010 r.

IK. 3410-2 / 3 / 10                                                                                                 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia drogowego na osiedlu mieszkaniowym w Szreniawie prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  „RAGAMA”  Leszek Przybyłek, ul.Chabrowa 18, 64-610  Rogoźno.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o.

    ul.Grunwaldzka 475 , 62-064  PLEWISKA

Oferta otrzymała 59,57  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ELKAZ”

     ul.Glinki 7, 63-200  Jarocin

Oferta otrzymała 78,05  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  „RAGAMA”  Leszek Przybyłek

     ul.Chabrowa 18, 64-610  Rogoźno

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Konsorcjum firm:

    SEM  Zakład Elektrotechniczny J.S.Maćkowiak Sp.j

    ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

    PHP FILBAR Bartosz Maćkowiak

    ul.Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

 Oferta otrzymała 84,84  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

                                                                 

 Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06