Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.03.30 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Nadrzecznej do ul.Wirowskiej"

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Nadrzecznej do ul.Wirowskiej prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. Żabno 2A ,  63-112  Brodnica

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki

    ul.Puszkina 21,  62-030 Luboń

Oferta otrzymała 80,67  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  SKANSKA  S.A.           

     ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 99,54  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3.  STRABAG  Sp. z o.o.  

    ul.Parzniewska 10  ,  05-800  Pruszków

Oferta otrzymała 93,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” sp.z o.o.   

    Żabno 2A, 63-112 Brodnica

Oferta otrzymała 100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż

   ul.Czarnieckiego 2,  62-040 Puszczykowo

Oferta otrzymała 92,44  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

6. POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.                  

    ul.Gostyńska 38,  64-000  Kościan

Oferta otrzymała 98,26  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

7. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”

    ul.28 Czerwca 1956r. nr 393 , 61-441 POZNAŃ

Oferta otrzymała 68,93  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06