Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.02.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego, elektrycznego oraz fundamentów do posadowienia trzech kontene

 

Komorniki, dnia 01.02.2010 r.

WI 3410-3-16/09

L.dz. 377/2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego, elektrycznego oraz fundamentów do posadowienia trzech kontenerów mieszkalnych – socjalnych położonych w Plewiskach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą  na wykonanie:

 

·          CZĘŚĆ I   (na wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do trzech kontenerów mieszkalnych – socjalnych) została uznana oferta złożona przez:  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edison ul. Fabianowska 57 62-064 Plewiska - cena brutto oferty 46.918,81 zł

 

·          CZĘŚĆ II  (na wykonanie przyłącza energetycznego do trzech kontenerów mieszkalnych – socjalnych)  została uznana oferta złożona przez:     P.P.H.U. PEWNIAK Tomasz Pewniak ul. Skryta 16 62-050 Mosina  - cena brutto oferty 6.776,83 zł

    

·          CZĘŚĆ III (na wykonanie fundamentów do posadowienia trzech kontenerów mieszkalnych – socjalnych)  została uznana oferta złożona przez:    P.P.H.U. PEWNIAK Tomasz Pewniak ul. Skryta 16 62-050 Mosina - cena brutto oferty 22.952,68 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. INS – BUD Karol Kaczmarek ul. Powst. Chocieszyńskich 87 62-065 Grodzisk Wlkp.                                                                           z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I    35.563,01 zł – oferta wykluczona 
 • Dla CZĘŚCI  II     7.671,99 zł – oferta wykluczona
 • Dla CZĘŚCI III   47.206,39 zł – oferta wykluczona

Oferta w całości została wykluczona

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANDACH” Jan Breś ul. Skryta 21 62-064 Plewiska              z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I    75.022,63 zł – oferta otrzymała 62,54 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II     16.947,86 zł – oferta otrzymała 39,99 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI III   47.057,05 zł – oferta otrzymała 48,78 pkt w jedynym kryterium „cena”

3. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane NOA – BUD ul. Lipowa 4A Stary Lubosz                             z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I     47.675,66 zł – oferta otrzymała 98,41 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II     12.474,70 zł – oferta otrzymała 54,32 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI III    29.231,03 zł – oferta otrzymała 78,52 pkt w jedynym kryterium „cena”

 

4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edison ul. Fabianowska 57 62-064 Plewiska                     z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 

 • Dla  CZĘŚCI  I    46.918,81 zł – oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II     nie dotyczy
 • Dla CZĘŚCI III     nie dotyczy

 

 

5. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2 62-040 Puszczykowo     z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I    75.022,63 zł – oferta wykluczona
 • Dla CZĘŚCI  II   16.947,86 zł – oferta wykluczona
 • Dla CZĘŚCI III  47.057,05 zł – oferta wykluczona

Oferta w całości wykluczona.

 

6. MAX – BUD Grzegorz Piasecki ul. Spółdzielcza 4 64-111 Lipno                                                   z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I    58.750,05 zł – oferta otrzymała 79,86 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II   14.777,70 zł – oferta otrzymała 45,87 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI III  38.127,29 zł – oferta otrzymała 60,20 pkt w jedynym kryterium „cena

 

7. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano-Transportowe „ANDER – 87” Tomasz i Grzegorz JANASZAK ul. Poznańska 21 62-040 Puszczykowo                                                                           z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 

 • Dla  CZĘŚCI  I    51.266,51zł – oferta otrzymała 91,52 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II   – nie dotyczy
 • Dla CZĘŚCI III  – nie dotyczy

 

 

8. P.P.H.U. PEWNIAK Tomasz Pewniak ul. Skryta 16 62-050 Mosina                                              z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 • Dla  CZĘŚCI  I    75.022,63 zł – oferta otrzymała 71,44 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI  II     6.776,83 zł – oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”
 • Dla CZĘŚCI III   22.952,68 zł – oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”

 

 

9. AISTA Sp. z o.o.  ul. Lotosowa 5 60-175 Poznań                                                                              z cenami brutto oferty dla danej części zakresu robót:

 

 • Dla  CZĘŚCI  I    75.022,63 zł – oferta wykluczona
 • Dla CZĘŚCI  II     16.947,86 zł – oferta wykluczona
 • Dla CZĘŚCI III   47.057,05 zł – oferta wykluczona

Oferta w całości wykluczona.

 

 

Uzasadnienie

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki SIWZ i uzyskały najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, że w trakcie postępowania wykluczono następujące oferty:

Oferta nr 1 INS – BUD Karol Kaczmarek ul. Powst. Chocieszyńskich 87 62-065 Grodzisk Wlkp.    

została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3  w związku z art. 24 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

Podstawą wykluczenia jest nie dostarczenie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót instalacji wodno kanalizacyjnych, zgodnie z pismem nr L.dz. 183/2010 z dnia 19.01.2010 r.                                                                   

Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż ul. Czarnieckiego 2 62-040 Puszczykowo    

została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3  w związku z art. 24 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

Podstawą wykluczenia jest nie złożenie dokumentów zgodnie z pismem nr L.dz. 182/2010 z dnia 19.01.2010 r.                                                                   

Oferta nr 9 AISTA Sp. z o.o.  ul. Lotosowa 5 60-175 Poznań                                                                              

została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3  w związku z art. 24 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

Podstawą wykluczenia jest nie złożenie dokumentów zgodnie z pismem nr L.dz. 194/2010 z dnia 19.01.2010 r.                                                                   

 

 

                                                                                        /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                       Z-ca Wójta Gminy Komorniki 

 

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06