Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.12.03 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zespołu boisk sportowych w Szrenawie”.

 

Komorniki, dnia 03.12.2009 r.

WI 3410-3-12/09

L.dz. 6921/2009

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę zespołu boisk sportowych w Szrenawie prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Firmę Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3,83-307 Kiełpino Leszno-cena brutto oferty 799.714,37 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. MEDIA STADION Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin z ceną  brutto oferty  

    962.552,13 zł – oferta wykluczona

 

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack –Bud” Jacek Grabowski , os. B.Chrobrego  paw 110,

    60-681  Poznań  z ceną  brutto oferty  1.229.708,36 zł – oferta wykluczona

 

3. Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp. jawna, Radzimów Dolny 26, 59-975 Sulików

   z  ceną brutto oferty 1.095.390,97 zł – oferta wykluczona

 

4. Euroimpex Trade Sp. z o.o., ul. Ryb 2, 61 - 244 Poznań z  ceną brutto  oferty : 797.399,99

  -  oferta odrzucona

 

5. InterHall Sp. z o.o., ul. Józefowska 6, 40 – 144 Katowice z  ceną brutto oferty 904.319,85 zł

  - oferta wykluczona

 

6. Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki z  ceną brutto oferty  

    1.058.088,33 zł - oferta otrzymała  75,58 pkt. w jedynym kryterium „cena”

 

7. Margot Inwestycje Sp. z o.o., ul. Borowskiego 7a/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

    z  ceną brutto oferty 896.135,69 zł – oferta wykluczona

 

8 PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Poznań, z ceną brutto    

   oferty  963.121,94 zł - oferta wykluczona

 

9. KOSTRZEWA Sp. z o.o., ul. Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice,  z  ceną brutto oferty

     908.635,38 zł- oferta wykluczona

 

10 DAWAR PLUS Dariusz Komar, ul. Obornicka 37, 62 – 002 Suchy Las z ceną brutto oferty :  

    1.122.779,53 zł – oferta wykluczona  

 

11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tombet” Sp. z o.o, Huta Szklana 80,64-761 Krzyż

     Wlkp z  ceną brutto oferty 935.833,11 zł - oferta  wykluczona

 

12. Konsorcjum MAXISTAR – JEDYNKA Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki  z  ceną brutto oferty   

     1.217.460,30 zł - oferta wykluczona

 

13. Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno z  ceną brutto  

    oferty 799.714,37 zł - oferta otrzymała 100  pkt. w jedynym  kryterium „cena”

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił:

Oferta nr 4, Euroimpex Trade Sp. z o.o., ul. Ryb 2, 61 - 244 Poznań, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie wniesienie przez Wykonawcę wadium w terminie określonym w punkcie VIII SIWZ.  Zamawiający określił, iż za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego do godz. 10.00 w dniu składania ofert. Warunek ten nie został spełniony przez Wykonawcę.

Dodatkowo oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 w związku art. 104 Kodeksu Cywilnego . Formularz ofertowy oraz część załączników do oferty została podpisana została przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu. Przy pieczątce Prokurenta Katarzyny Śródy widnieje podpis wz.

Jednocześnie oferta nie zawierała , zgodnie z modyfikacją SIWZ z dn. 20.10.2009 r. WI 3410-3-12/09 L.dz. 5886/2009, autoryzacji producenta trawy syntetycznej wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. W związku, z tym, że oferta podlegała odrzuceniu Zamawiający nie wystąpił o uzupełnienie w/w dokumentu zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Z postępowania zostały wykluczone następujące oferty:

 

Oferta nr 1, MEDIA STADION Sp. z o.o., ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Budowlane „Jack –Bud” Jacek Grabowski , os. B.Chrobrego  paw 110, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp. jawna, Radzimów Dolny 26, 59-975 Sulików, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 5, InterHall Sp. z o.o., ul. Józefowska 6, 40 – 144 Katowice, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 6, Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 7, Margot Inwestycje Sp. z o.o., ul. Borowskiego 7a/2, 66-400 Gorzów Wlkp., wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 8 PANORAMA II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Poznań, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 9 KOSTRZEWA Sp. z o.o., ul. Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 10 DAWAR PLUS Dariusz Komar, ul. Obornicka 37, 62 – 002 Suchy Las, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tombet” Sp. z o.o, Huta Szklana 80,64-761 Krzyż Wlkp., wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Oferta nr 12. Konsorcjum MAXISTAR – JEDYNKA Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, wykluczona  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 24ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                          /-/ mgr. inż jan Broda

                                                                                          Wójt gminy Komorniki

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06