Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.11.25 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania od

Komorniki, dnia 24.11.2009 r.

IK 3410-2-/12/09

 

                                               Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                           w/w rozdzielnika

                                                                       _________­­­­­­­­­_____

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu  odpadów stałych, odbierania odpadów problemowych  z terenu Gminy Komorniki w 2010 r.” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunalno Transportowe „ORDO” Marek Friebe ul. Gdyńska 131 62-004

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Komunalno

    Transportowe „ORDO” Marek Friebe

     ul. Gdyńska 131

     62-004 CZERWONAK

    z ceną oferty netto 449 820,00 zł brutto 481 307,40 zł; oferta otrzymała 100 pkt. w jedynym   

    kryterium „ cena”

 

2. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o ul. Górecka 104,  61- 483 POZNAŃ

    z ceną oferty netto 470.622,48 zł brutto  503 566,05 zł; oferta otrzymała 95,58 pkt. w jedynym   

    kryterium „ cena”

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100  pkt. w jedynym kryterium – cena.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06