Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.10.27 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja kuchni – Dom Kultury „ KOŹLAK” w Chomęcicach"

Komorniki, dnia 27.10.2009 r.

WI 3410-3-11/09

L.dz. 6067/2009

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Modernizację kuchni – Dom Kultury „ KOŹLAK” w Chomęcicach ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany „Malbud” Eugeniusz Nowak-cena brutto oferty 81 846,26 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Zakład Remontowo Budowlany „Malbud” Eugeniusz Nowak ul. Zagłoby 5 60-177 Poznań                                                                                         

    z ceną  brutto oferty   81. 846,26zł – oferta otrzymała  100,00  pkt w jedynym kryterium „cena”

2. Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41 61-306 Poznań z ceną  brutto oferty       

    104.166,30 zł – oferta wykluczona

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe”Mirtech” Miron Skrzeczykowski ul. Sarbka  

    2 64-700 Czarnków z ceną brutto oferty 90.590,84 zł – oferta otrzymała  90,35 pkt. w  jedynym  

     kryterium „cena”

4. ART. BUD Roboty Ogólno Budowlane Nowoczesne Aranzacje Wnętrz inż. Artur Przybylski Pl.  

    Waryńskiego 8/3 60-579 Poznań z  ceną brutto  oferty : 75.351,25 zł - oferta wykluczona

5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edison ul. Fabianowska 57 Plewiska z  ceną brutto  

    oferty 116.980,22- zł oferta wykluczona

6. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „OL-BUD” Zdzisław Stróżyk ul. Poznańska 85 62-052

    Komorniki z  ceną brutto oferty 104 505,15 zł - oferta otrzymała  78,32 pkt. w jedynym 

    kryterium „cena”

7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIZEX” Wiesław Zwierzchowski ul. Marcelińska 6/3 60-801

    Poznań z ceną brutto oferty 84.765,50 zł - oferta wykluczona

8. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot ul. Bema 11 62-041 Puszczykowo, z ceną  

     brutto oferty  99.558,80 zł - oferta odrzucona

 

 

Uzasadnienie

 

 Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 2, Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41 61-306 Poznań, wykluczona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 i art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest  nie wniesienie wadium na konto zamawiającego zgodnie ze SIWZ  – dokonano wpłaty gotówką.

 

 

 

Oferta nr 4, ART. BUD Roboty Ogólno Budowlane Nowoczesne Aranzacje Wnętrz inż. Artur Przybylski Pl.  Waryńskiego 8/3 60-579 Poznań wykluczona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 i art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest  nie wniesienie wadium na konto zamawiającego zgodnie ze SIWZ w wyznaczonym terminie – dokonano wpłaty gotówką na konto a nie przelewem. Środki na konto zamawiającego wpłynęły 07.10.2009 r.

Oferta nr 5, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edison ul. Fabianowska 57 Plewiska wykluczona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 i art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest  nie wniesienie wadium na konto zamawiającego zgodnie ze SIWZ  – dokonano wpłaty gotówką.

Oferta nr 7, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIZEX” Wiesław Zwierzchowski ul. Marcelińska 6/3 60-801 Poznań wykluczona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 i art. 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą wykluczenia jest  nie wniesienie wadium na konto zamawiającego zgodnie ze SIWZ         – dokonano wpłaty gotówką.

Oferta nr 8, ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot ul. Bema 11 62-041 Puszczykowo,  odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Podstawą odrzucenia jest nie uwzględnienie w kosztorysie ofertowym pozycji,  która jest  ujęta w przedmiarze robót budowlanych w Dz. 2 POZ 40

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                          

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

                               Tel. 061 89 35 300

 

/-/ inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06