Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.10.26 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Dostawa i montaż trzech kontenerów mieszkalnych na mieszkania socjalne w Plewiska Gmi

Komorniki, dnia 26.10.2009 r.

WI 3410-3-13/09

L.dz. 5969/2009

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn Dostawa i montaż trzech kontenerów mieszkalnych na mieszkania socjalne w Plewiska Gmina Komorniki”

prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Moduł System Serwis Sp. z o.o.                    -  cena netto oferty  95.000,00 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Moduł System Serwis Sp. z o.o ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock ZAKŁAD BUDOWY KONTENERÓW Biała 29 k. Płocka  z ceną  netto oferty 95.000,- zł  – otrzymała  100,00  pkt         w jedynym kryterium „cena”

 

2. KAN – BUD Sp. z o.o. ul. Gostyńska 9 Kąkolewo 64-113 Osieczna    z ceną netto oferty  222.200,- zł – otrzymała  42,75  pkt w jedynym kryterium „cena”

 

3. Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych KONTENER Sp. z o.o. ul. Kostrogaj 8   09-400 Płock z ceną netto oferty 337.350,- zł – oferta otrzymała  28,18 pkt. w  jedynym kryterium „cena”

 

4. BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a 44-145 Pilchowice z  ceną netto oferty :

    540000,-zł - oferta otrzymała  17,59 pkt. w  jedynym kryterium „cena”

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

                               Tel. 061 89 35 300                                                          

                                                                                                                                 /-/ mgr inż Jan Broda

                                                                                                Wójt Gminy Komorniki

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06