Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.10.26 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul.Żytniej w Plewiskach

Komorniki, 26.10.2009 r.

 

 

WI 3410 – 3 – 10/09

L.dz. 5966/2009

 

                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul.Żytniej w Plewiskach”.

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul.Żytniej w Plewiskach”, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EDISON, zrezygnował z realizacji zadania i odstąpił od podpisania umowy.

W związku z powyższym Urząd Gminy Komorniki, zgodnie z art. 94 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , wybrał najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert :

ofertę nr 9 Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o.,

ul. Dziadoszańska 10, 61 – 248 Poznań z ceną brutto oferty: 749.211,33 zł.

                                                                             

                                                                                inż. Aleksandr Klemczak

                                                                              Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi : Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

Otrzymują :

  1. Adresat
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06