Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.10.16 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Wirowskiej do parkingu przy kościele

 

Komorniki, dnia 01.10.2009 r.

IK. 3410-2 / 11 / 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Wirowskiej do parkingu przy kościele prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki  ul.Puszkina 21,  62-030  Luboń z ceną  oferty brutto  793.009,97

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. ul.Gostyńska 38 ,  64-000 Kościan

   z ceną brutto oferty  919.303,79

 

2. „POL-DRÓG Piła”  Sp. z o.o.  ul.Wawelska 106 ,  64-920  Piła

   z ceną brutto oferty  1.093.587,31

 

3. Colas Polska Sp.z o.o.  ul.Nowa 49 , 62-070 Palędzie

   z ceną brutto oferty  835.158,76

 

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. ,  ul.Poznańska  42,  64-300 Nowy Tomyśl

   z ceną brutto oferty  913.142,70

 

5. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „DROMOST” Spółka z o.o.  Żabno 2A,  63-112  Brodnica

   z ceną brutto oferty  898.206,59

 

6. STRABAG  Sp. z o.o.  ul.Brechta 7,  03-472 Warszawa

   z ceną brutto oferty  940.457,89 

 

7. Skanska S.A.  ul.Gen.J.Zajączka 9  ,  01-518 Warszawa

   z ceną brutto oferty  1.020.422,40

 

8.  Zakład Drogowy Maciej Siedlecki ,  ul.Puszkina 21,  62-030  Luboń

    z ceną brutto oferty  793.009,97

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 8 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06