Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.09.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu na ul.Poznańskiej w Wirach”

Komorniki, dnia 18.09.2009 r.

IK. 3410-2 / 9 / 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę parkingu przy cmentarzu na ul.Poznańskiej w Wirach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. , ul.28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną  oferty brutto  393.683,37

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. DROBUD  Sp. z o.o.  ul.Szarych Szeregów 25,  60-462  Poznań

   z ceną brutto oferty 457.362,07

 

2. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki,  ul.Puszkina 21, 62-030  Luboń

   z ceną brutto oferty  451.407,75

 

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. , ul.28 Czerwca 1956r. nr 392, Poznań

   z ceną brutto oferty  393.683,37

 

4. BRUK-BAU  Sebastian Zwierzyński ,  Os.Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678  Poznań

   z ceną brutto oferty  454.572,44

 

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud Jacek Ratajczak, ul.Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

   z ceną brutto oferty  437.128,55

 

6. Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.ul.Poznańska 62a , Tarnowo Podgórne

   z ceną brutto oferty  381.392,22

 

7. Z.U.W. JACH-GUM  Stanisław Jachimowski,  ul.Dukielska 12,  60-476 Poznań

   z ceną brutto oferty  594.682,36

 

8. Zakład Drogowo-Budowlany  Mirosław Bogucki,  ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki   

  z ceną brutto oferty 395.775,00

 

9. Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul.Północna 16, 62-050 Rogalinek

   z ceną brutto oferty  387.067,20 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

- Oferta nr 6 -  Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.ul.Poznańska 62a ,                          Tarnowo Podgórne

- Oferta nr 9 -  Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul.Północna 16, 62-050                         Rogalinek

 

            Oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) tj. oferta została złożona przez  wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu, ponieważ nie wnieśli wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

                                                                                                                             inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06