Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.09.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny wartości nieruchomości

 

Komorniki 07.09.2009r.

PL.3410-18/09

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określający wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału dla działek o:

  • nr ewid. gruntu: 1708, obręb Komorniki
  • nr ewid. gruntu: 970/3 i 971/1, obręb Plewiska
  • nr ewid. gruntu: 956/1 i 956/2, obręb Plewiska
  • nr ewid. gruntu: 975/2, obręb Plewiska
  • nr ewid. gruntu: 1071/2, obręb Plewiska
  • nr ewid. gruntu: 362 i 363, obręb Głuchowo
  • nr ewid. gruntu: 693/22, obręb Wiry
  • nr ewid. gruntu: 640/13, 640/11 obręb Komorniki

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś, Anna Poszyler

Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84

60-628 Poznań

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 31.09.2009r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

1

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś  Anna Poszyler Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84,  60-628 Poznań

 

100,00 pkt - najniższa cena

2

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

 27,59 pkt

3

Janusz Walczak

REMIN

61–028  Poznań  ul. Warszawska 39/41

 

38,10 pkt

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06