Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.09.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny wartości nieruchomości

Komorniki 07.09.2009r.

PL.3410-19/09

 

 

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określający wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału dla działek o:

  • nr ewid. gruntu: 702/15, obręb Wiry
  • nr ewid. gruntu: 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1113/11, 1113/12, 1113/13, obręb Plewiska
  • nr ewid. gruntu: 389/4, obręb Komorniki
  • nr ewid. gruntu: 1604, 1605, 1606, 1618, 1619, 1620, 1621, 1628, 1629, 1630, 1641, 1642, 1643, 1644, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1702, obręb Komorniki
  • nr ewid. gruntu: 1705, obręb Komorniki
  • nr ewid. gruntu: 754/2, 750/3, obręb Komorniki

 

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś, Anna Poszyler

Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84

60-628 Poznań

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.10.2009r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

 

1

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś  Anna Poszyler Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84,  60-628 Poznań

 

100,00 pkt - najniższa cena

 

2

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

 49,09 pkt

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06