Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.09.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na odrębny oddział przedszkolny w Przedszkolu w Komornikach"

Komorniki, 09.09.2009

WI.3410-3-9/09

L.dz. 4971/2009

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na odrębny oddział przedszkolny w Przedszkolu w Komornikach” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 3 złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany Roman Nawrot ul. Bema 11, 62-041 Puszczykowo za cenę brutto 97 101,92zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – FORBUD Zbigniew Rek ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 314C 61-469 Poznań

- cena brutto oferty – 99 417,92zł;

2.      Oferta nr 2 – Konsorcjum PHU Edison Instal Rom ul. Fabianowska 57, 62-064 Plewiska

- cena brutto oferty 115 102,39zł.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy

 

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06