Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.08.25 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny wartości nieruchomości

Komorniki 21.08.2009r.

PL.3410-17/09

 

 

 

 

 

wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określający wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby ustalenia opłat planistycznych dla działek:

 

  • nr ewid. gruntu: 693/22, 428/6, 428/7, 193/28, 194/15, 194/16, 79/3, 79/4, 79/6, 99/6, 291/5, 291/7, 197/19, 161/8, 88/12, 168/3, 168/6, 184/63, 187/2, 187/3, 151/6, 168/2, 164/3, 150, 252/2, 252/4, 303, 249, 250/3, 169/4, 169/5, 227/102, 226/53, 826/2, 826/3, 274/8, 274/11, 274/9, 147/5, 208/2, 208/11, 152/1, 236/119, 227/83, 103/12, 730/14, 762/1, 246/2, 246/3, 199/3, 287/3, 236/93, 244/2, 244/3, 285/4, 730/15, 236/64, 236/66, 236/21, 224, 168/1, 168/2, 168/6

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę zlożoną przez Wykonawcę:

 

 

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś, Anna Poszyler

Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84

60-628 Poznań

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 08.09.2009r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

1

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś  Anna Poszyler Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84,  60-628 Poznań

 

100,00 pkt - najniższa cena

2

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

 62,50 pkt

3

Janusz Walczak

REMIN

61–028  Poznań  ul. Warszawska 39/41

 

83,33 pkt

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż.  Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06