Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.08.17 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny wartości nieruchomości

Komorniki 17.08.2009r.

PL.3410-16/09

 

   

 

Wg rozdzielnika

 

  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wartości następujących nieruchomości:

1. wycena wartości nieruchomości położonej w Komornikach - dz. nr ewid. 687/47 wraz ze znajdującymi się na niej 6 lokalami mieszkalnymi, przynależnościami oraz udziałami w częściach wspólnych w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w drodze bezprzetargowej.

2. określenie wartości rynkowej działek położonych w Chomęcicach o nr ewid. 104/23, 107/4, 527/1, 528, w związku z planowaną zamianą działek nr 104/23, 107/4 na 527/1 i 528.

3. określenie wartości rynkowej działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1129/10 i 1131/5 i 618/50, w związku z planowaną zamianą działek nr 1129/10 i 1131/5 na działkę o nr ewid. 618/50.

4. określenie wartości rynkowej działek położonych w Wirach o nr ewid. 226/51, 227/53, 227/78, 227/97, 227/98, w związku z planowanym wykupem tych działek pod drogę, ciąg pieszy i zieleń.

 

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę zlożoną przez Wykonawcę:

 

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 01.09.2009r.

 

W trakcie postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

„ANWO”-NIERUCHOMOŚĆ

BIURO WYCEN, OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

I USŁUG MAJĄTKOWO-KONSULTINGOWYCH

61-058 Poznań ul. Sośnicka 10

 

100,00 pkt - najniższa cena

Janusz Walczak

REMIN

61–028  Poznań  ul. Warszawska 39/41

 

 

38,89 pkt

WYCENA EKSPERT

Ewa Banaś  Anna Poszyler Spółka Jawna

ul. Wojska Polskiego 84,  60-628 Poznań

 

77,78 pkt

 

 

 

 

mgr inż.  Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06