Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.07.22 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę chodnika w ciągu ul.Szkolnej w Plewiskach, na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do stadionu sportow

Komorniki, dnia 22.07.2009 r.

IK. 3410-2 /8/ 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę chodnika w ciągu ul.Szkolnej w Plewiskach, na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do stadionu sportowego prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM” Stanisław Jachimowski, ul.Dukielska 12, 60-476  POZNAŃ  z ceną  oferty brutto  229.601,45

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, Os.Wichrowe Wzgórze 23/54 , 61-678 Poznań

   z ceną brutto oferty  294.932,06 zł

2. „TOR-MEL” Sp. z o.o.  ul.Głogowska 214,  60-104 POZNAŃ

   z ceną brutto oferty  360.704,69 zł

3. Zakład  Usług Wielobranżowych „JACH-GUM” Stanisław Jachimowski,

    ul.Dukielska 12, 60-476  POZNAŃ

   z ceną brutto oferty  229.601,45

4. MATT - s.c.  ul.Poznańska 62a,  62-080 Tarnowo Podgórne

   z ceną brutto oferty  336.927,40 zł

5. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki  ul.Młyńska 56,  62-052 Komorniki

   z ceną brutto oferty  246.373,44 zł

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

inż.Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06