Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.06.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ul.Poznańskiej w Wirach od km 0+371,50 do km 1+330,72”

Komorniki, dnia 26.06.2009 r.

IK. 3410-2 / 6 / 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę ul.Poznańskiej w Wirach od km 0+371,50 do km 1+330,72 prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Spółka z o.o. Żabno 2A, 63-112  Brodnica z ceną  oferty brutto  1.376.129,98

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Spółka z o.o. Żabno 2A, 63-112  Brodnica

   z ceną brutto oferty  1.376.129,98 zł

 

2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. ul.Poznańska 42,64-300 Nowy Tomyśl

   z ceną brutto oferty  1.615.113,18 zł

 

3. Colas Polska Sp.z o.o.  ul.Nowa 49 , 62-070 Palędzie

   z ceną brutto oferty  1.534.694,00 zł

 

4. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera ,  ul.Ks.I.Posadzego 5b , 62-040 Puszczykowo

   z ceną brutto oferty  1.576.240,70

 

5. DROGBET  URBANIAK  SP.J. ul.Stefańskiego 23 ,   62-002 Suchy Las

   z ceną brutto oferty  1.507.097,10 zł

 

6. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki   ul.Puszkina 21 ,  62-030  Luboń

   z ceną brutto oferty  1.700.882,67 zł

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06