Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.05.29 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji deszczowej w Plewiskach w ul. Fabianowskiej, Mokrej i Południowej ”.

 

Komorniki, dnia 29.05.2009 r.

 

WI 3410-3-2/09

L.dz.  2852/2009

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę  kanalizacji deszczowej w Plewiskach w ul. Fabianowskiej, Mokrej i Południowej ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61 – 324 Poznań z ceną brutto oferty  963.800,00 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ – EKON” S.A., 62-500 Konin, Pociejewo 3 z ceną

    brutto oferty 1.534.930,57 zł – oferta otrzymała 53,13 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. z o.o.,60-589 Poznań, ul. Nowina 38 z ceną

    brutto oferty 1.940.632,52 zł – oferta otrzymała 49,66 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

3. Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o.,62-020 Swarzędz, Garby, ul.Transportowa 1 z ceną

    brutto oferty 1.299.000,00zł – oferta otrzymała 71,19 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o., 64-100 Leszno,

    ul. Energetyków 1, z ceną  brutto oferty 1.429.463,74 z ł– oferta otrzymała 67,42 pkt.  w

    jedynym   kryterium „cena”.

5. FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwa Instalacyjno - Budowlanego  Artur Furmaniak,

    63-210  Żerków, ul. Górki 5b z ceną  brutto oferty 2.321.321,04 zł, oferta otrzymała 41,52 pkt.

    w jedynym   kryterium „cena”.

6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak

    64-020 Czempiń, ul. Fl. Marciniaka z ceną  brutto oferty 1.461.945,04 zł - oferta otrzymała

    62,79   pkt. w jedynym   kryterium „cena”.

7. AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., 61-324 Poznań, ul. Przemyska 5 z ceną  brutto oferty

   963.800,00 zł - oferta otrzymała 100 pkt. w jedynym   kryterium „cena”.

8. Konsorcjum „INTER-TECH Sp. z o.o. & INTER-TECH”, 62-052 Komorniki, ul. Fabianowska  

   188, z ceną  brutto oferty 1.146.707,96 zł – oferta otrzymała 84,05 pkt.  w  jedynym   kryterium  

   „cena”.

9. P.R.B.I. „PODHORECKI” Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Mickiewicza 49, z ceną  brutto oferty 

   1.947.086,88 zł – oferta otrzymała 49,50 pkt.  w  jedynym   kryterium „cena”.

10 . Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż, 62-040 Puszczykowo,

       ul. Czarnieckiego 2 z ceną  brutto oferty  1.500.592,42  zł – oferta odrzucona

11. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „KAJA”, 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.  

      nr 392, z ceną  brutto oferty 1.813.927,94 zł – oferta otrzymała 53,13 pkt.  w  jedynym

       kryterium „cena”.

12. Konsorcjum „HYDROGAZ – INMEL”, 60 – 101 Poznań, ul. Rosnowska 22 z ceną  brutto

      oferty  1.694.471,25 zł – oferta otrzymała 56,88  pkt.  w  jedynym   kryterium „cena”.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

Oferta nr 10, Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż, odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest wycofanie przez Wykonawcę wadium.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                         /-/ mgr inż. Jan Broda 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak                                                               Wójt Gminy Komorniki

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06