Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.05.22 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Fabianowskiej – II etap, oraz przebudowa ul.Stawnej i ul.Ogrodowej w Plewiskach"

Komorniki, dnia 21.05.2009 r.

IK. 3410-2 / 4 / 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

           

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Fabianowskiej – II etap, oraz przebudowę ul.Stawnej i ul.Ogrodowej w Plewiskach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: DROGBET URBANIAK SP.J.  ul.Stefańskiego 23, 62-002  SUCHY  LAS, z ceną  oferty brutto  2.497.735,89

 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. STRABAG  Sp. z o.o.  ul.Brechta 7,  03-472  Warszawa

   z ceną brutto oferty  2.974.305,19

 

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TOMBET” Sp. z o.o. Huta Szklana 80, 64-761 Krzyż Wlkp.

   z ceną brutto oferty  2.640.862,15

 

3. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki,  ul.Puszkina 21,   62-030  Luboń

   z ceną brutto oferty  3.057.909,92

 

4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.  Żabno 2A,  63-112  Brodnica

   z ceną brutto oferty  1.241.797,29

 

5. DROGBET URBANIAK SP.J.  ul.Stefańskiego 23,  62-002  SUCHY  LAS

   z ceną brutto oferty  2.497.735,89

 

6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.  ul.Poznańska 42,  64-300  Nowy Tomyśl

   z ceną brutto oferty  2.881.079,14

 

7. POL-DRÓG KOŚCIAN  Sp. z o.o. , POL-DRÓG OSTRÓW WIELKOPOLSKI S.A.

    ul.Gostyńska 38, 64-000 Kościan,   ul.Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.

   z ceną brutto oferty  2.829.824,67

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 5 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

 

Oferta Nr 4, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.  Żabno 2A, 

   63-112  Brodnica,

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta nie odpowiada warunkom podanym w specyfikacji tzn. zamieszczony kosztorys ofertowy nie zawiera wszystkich elementów objętych procedurą przetargową.

 

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 
 
Z-ca Wójta Gminy Komorniki
inż.Aleksander Klemczak
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06