Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.05.06 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wirowskiej w Komornikach"

Komorniki, dnia 05.05.2009 r.

IK. 3410-2 /2/ 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia ulicznego na ul.Wirowskiej w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: P.P.H.U.  „RAGAMA” Leszek Przybyłek,  ul.Chabrowa 18, 64-610   Rogoźno, z ceną  oferty brutto  50.353,78 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Instalatorstwo Pomiary Elektryczne ELMIAR  Franciszek Nowicki , Półwiosek Nowy  4,

    62-561   Ślesin,   z ceną brutto oferty   65.368,26 zł

 

2. P.P.U.  „ELEKTROBUD”  Marek Bazylewicz,  Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa

   z ceną brutto oferty  75.168,87

 

3. P.H.U.  „WAT”  Marian Rzepecki, Jarzyn, ul.Kwiatowa 7 ,  64-120  Krzemieniewo

   z ceną brutto oferty  64.212,74 zł

 

4. PNP  Sp. z o.o. PNP Jarosław Niedzielski, ul.Rzemieślnicza 7, ul.Chabrowa 20

   60-002  Suchy Las,   z ceną brutto oferty  83.040,91

 

5. „ELEKTROINSTAL” Maria Smużniak,  ul.Czereśniowa 37 ,  67-400  Wschowa

   z ceną brutto oferty  70.685,45

 

6. Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlany „EL-INSBUD” s.c.   ul.Rzeczna 4 , 

    62-100 Wągrowiec ,   z ceną brutto oferty  44.000,08

 

7. Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych  Jacek Wylegała, ul.Sikorskiego 3,

    64-400 Międzychód,   z ceną brutto oferty  67.875,91

 

8. Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Elektrycznych „ELBUD” B.Paczesny, ul.Częstochowska 21,   

    62-800 Kalisz,   z ceną brutto oferty  77.368,51

 

9. P.P.H.U.  „RAGAMA” Leszek Przybyłek,   ul.Chabrowa 18, 64-610   Rogoźno

   z ceną brutto oferty  50.353,78 

 

10. P.P.U.H. ELTRANS  Stanisław Stachowicz,  ul.Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno

     z ceną brutto oferty  63.456,56

 

11. Zakład Wykonawstwa Sieci Energet. ENERGO-TECH Eugeniusz Pawlikowski

     ul.22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, 62-561   Ślesin,  

     z ceną brutto oferty   62.711,27

 

12. Instalex  Sławomir Matuszak ,  Gałązki 24, 63-720 Koźmin Wlkp.

     z ceną brutto oferty  68.329,09

 

13. P.H.U. DAVEX Daniel Peciak,  ul.Poznańska 49a,  62-052 Chomęcice

     z ceną brutto oferty  49.288,00

 

14. ELTEL Sp. z o.o.  ul.Albańska 17,    60-123 Poznań

      z ceną brutto oferty  63.440,00

 

15. SEM  Sp. j. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul.Podgórna 6,    

      62-051  Łęczyca,    z ceną brutto oferty  74.420,00

 

16. ELPROTECH – Systemy Sp.z o.o.  ul.Rosnowska 6/8,    62-052 Komorniki

      z ceną brutto oferty  62.230,32

 

17. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano- Montażowych ELEKTROGROM s.c.  ul.Leśna 28,

      64-410  Sieraków,    z ceną brutto oferty  62.743,31

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 9 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

 - Oferta nr 4 -  PNP  Sp. z o.o. PNP Jarosław Niedzielski, ul.Rzemieślnicza 7, ul.Chabrowa 20

                         60-002  Suchy Las

- Oferta nr 6 -  Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo Budowlany „EL-INSBUD” s.c.    

                        ul.Rzeczna 4,  62-100 Wągrowiec

- Oferta nr 13 - P.H.U. DAVEX Daniel Peciak,  ul.Poznańska 49a,  62-052 Chomęcice

 

W/w oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferty przygotowane zostały na podstawie nieaktualnego kosztorysu ofertowego i nie posiadają wszystkich elementów kosztorysowych.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

mgr inż.Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06