Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.04.27 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo - wschodniej części w

Komorniki 2009.04.23

 

PL.3410-9/09

 

 

według rozdzielnika

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP nr ogłoszenia: 101810-2009 „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki”

 

 

 

            Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm) zostaje unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki. Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że w dniu 20.04.2009 r., na dzień przed upływem terminu otwarcia ofert, pracownik biura podawczego omyłkowo otworzył jedną z ofert, która wpłynęła na przedmiotowy przetarg.

 

 

 

 

Otrzymuje:

1.      według rozdzielnika

2.       a/a

 

Z-ca Wójta

inż. Aleksander Klemczak

 

 

 

sprawę prowadzi:

Katarzyna Kubinek-Waliszka

tel. 8100641

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06