Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.04.09 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa ul.Stawnej w Komornikach, na odcinku od ul.Zakładowej do km 0+482"

IK. 3410-2 /1/ 09

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Stawnej w Komornikach, na odcinku od ul.Zakładowej do km 0+482 prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „BANASZAK” ul.Kościuszki 15, 62-030  Luboń  z ceną  oferty brutto  763.037,26

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogunki, ul.Młyńska 56, 62-052 Komorniki

   z ceną brutto oferty  888.092,09 zł

 

2. BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, Os.Wichrowe Wzgórze 23/54 , 61-678 Poznań

   z ceną brutto oferty  1.103.253,95 zł

 

3. Budownictwo Drogowe „KRUG” Tadeusz i Danuta Krug Sp.j. ul.Zamkowa 30,62-020 Swarzędz

   z ceną brutto oferty  814.504,93 zł

 

4. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA”,61-441 Poznań ul.28 Czerwca 1956r. Nr 393

   z ceną brutto oferty  1.443.676,26

 

5. Zakład Robót Drogowych M.Dachtera, ul.Księdza Ignacego Posadzego 5b 62-040  Puszczykowo

   z ceną brutto oferty  770.076,11 zł

 

6. Inżyniera Lądowa VIAPOL Sp. z o.o. ul.Sarmacka 7  , 61-616  Poznań

   z ceną brutto oferty  1.038.906,18 zł

 

7. Zakład Powroźniczy Edyta Czarniecka Halina Czarniecka s.c. Wągrowiec ul.Ogrodowa 24/26  

   z ceną brutto oferty  858.754,54 zł

 

8. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.  Żabno 2A, 63-112 Brodnica

   z ceną brutto oferty  1.117.203,78 zł

 

9. POL-DRÓG Kościan” Sp. z o.o.  ul.Gostyńska 38  , 64-000 Kościan

   z ceną brutto oferty  972.951,35 zł

 

10. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „BANASZAK”, ul.Kościuszki 15, 62-030  Luboń

   z ceną brutto oferty  763.037,26 zł

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 10 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

 - Oferta Nr 2, BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński, Os.Wichrowe Wzgórze 23/54 , 61-678 Poznań, oraz

- Oferta Nr 7 Zakład Powroźniczy Edyta Czarniecka Halina Czarniecka s.c. Wągrowiec ul.Ogrodowa 24/26,  

odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferty nie odpowiadają warunkom podanym w specyfikacji pkt.VI B.1 tzn. nie załączono wykazu 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością minimum 70% wartości oferty.

 

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06