Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.02.17 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk w Plewiskach - powtórzenie

Komorniki, 17.02.2009

WI.3410-3-26/08

L.dz. 738/2009

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach – 2 termin” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 13 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe EURO-DACH ul. Kilińskiego 5 63-100 Śrem za cenę brutto 2 478 583,34zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane „PAECH” Henryk Paech, Mirosław Paech, Marzena Paech Sp. Jawna ul. B. Chrobrego 20 B 64-400 Międzychód

-cena brutto oferty 2 706 010,23zł; oferta otrzymała 91,59 punktów

2.      Oferta nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa „PROJEKT-BUD” Edyta Psut
ul. Podwale 17 00-252 Warszawa

- cena brutto oferty 2 980 695,37zł; oferta otrzymała 83,15 punkty

3.      Oferta nr 3 – „Lepiko” Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

- cena brutto oferty 2 800 051,29zł; oferta otrzymała 88,52 punkty

4.      Oferta nr 4 – konsorcjum: Lider – Pozbud T&R S.A. ul. Przemysłowa 8 62-031 Luboń Partner – P.W. EURO BUD Sp. z o.o. ul. Wieruszowska 12/16/225 60-166 Poznań

- cena brutto oferty 3 243 254,66zł; oferta otrzymała 76,42 punkty

5.      Oferta nr 5 – Zakład Budownictwa Ogólnego Zbigniew Kłos Plac Grunwaldu 7/1 67-400 Wschowa

- cena brutto oferty 3 054 846,08zł; oferta otrzymała 81,14 punktów

6.      Oferta nr 6 – Forbud Zbigniew Rek ul. 28 Czerwca 1956r. nr 314 C 61-469 Poznań

- cena brutto oferty 3 322 226,35zł; oferta otrzymała 74,61 punkty

7.      Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAX-BUD” Grzegorz Piasecki ul. Ostroroga 43/1 64-100 Leszno

- cena brutto oferty 2 632 653,68zł; oferta otrzymała 94,15 punkty

8.      Oferta nr 9 – Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „Partner” Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10 64-100 Leszno

- cena brutto oferty 2 651 277,81zł; oferta otrzymała 93,49 punkty

9.      Oferta nr 10 – „POSBAU” S.A. Budownictwo Uprzemysłowione ul. Żmigrodzka 41/49 60-171 Poznań

- cena brutto oferty 2 880 775,36zł; oferta otrzymała 86,04 punktów

10. Oferta nr 11 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż
ul. Czarnieckiego 2 62-040 Puszczykowo

- cena brutto oferty 2 809 835,15zł; oferta otrzymała 88,21 punktów

11. Oferta nr 12 – „Ciepłownik” Sp. Z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska

- cena brutto oferty 2 851 337,43zł; oferta otrzymała 86,93punkty.

 

W w/w postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę nr 7 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Biuro-Serwis” Sp. z o.o.  Al. Marcinkowskiego 27 61-745 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie uzupełnił oferty o uprawnienia budowlane z zakresu instalacji sanitarnych w specjalności instalacje gazowe oraz o aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy samorząd zawodowy dla osoby wskazanej jako kierownik robót sanitarnych i dla osoby wskazanej jako kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych. Poza tym wykonawca nie uzupełnił przedmiarów robót (architektura i konstrukcja oraz wewnętrzne instalacje sanitarne) o podstawy wyceny poszczególnych pozycji.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

Z up. Wójta

/-/ inż. Aleksander Klemczak

______________________________

Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06