Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.03.03 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach"

Komorniki, dnia 03.03.2009 r.

WI 3410-3-19/08

L.dz. 983/2009

Oferenci,  którzy złożyli Oferty

 

 

Zawiadomienie

           

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOMORNIKACH prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu ograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „Ciepłownik” Sp. z o.o. z siedzibą: 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475 z ceną brutto oferty  3 407 809,75 zł.

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 z ceną brutto oferty

   3 629 371,35 zł – oferta otrzymała  93,89  pkt. w  jedynym kryterium „cena”.

2. Przedsiębiorstwo „BEGIER” Henryk Begier i Synowie spółka jawna Jelonek ul. Obornicka 8a,

   02-002 Suchy Las, z ceną brutto oferty : 3 907 935,60   – oferta otrzymała  87,20  pkt. w jedynym

   kryterium „cena”.

3. Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowe  „Budopol - Poznań  61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska

   10 z ceną brutto oferty : 3 959 923,76 zł – oferta otrzymała 86,06 pkt w jedynym kryterium „cena”.

4. FORBUD Zbigniew Rek 61-469 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314 C z ceną brutto oferty: 3 617 138, 14 zł – oferta otrzymałą 94,21 pkt w jedynym kryterium „cena”.

5. „Ciepłownik” Sp. z o.o. 62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475 z ceną brutto oferty: 3 407 809,75 zł – oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy Komorniki

  

 

 

 

                                                               

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

                               tel. 061 8100 648

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – 5 firm

2.      Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06