Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.12.12 zawiadomienie o wyniku postępowania w sprzwie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej - podkład do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Pl.3410-20/08

 

 

 

 

Ogłoszenie

 o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000 terenu położonego we wsi Plewiska – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2

 

 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000 terenu położonego we wsi Plewiska – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2, unieważnia się, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                              _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komornik

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06