Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.11.19 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu i składowania odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu i składowania odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2009 r. ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o ul. Górecka 104,  61- 483 POZNAŃ

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o ul. Górecka 104,  61- 483 POZNAŃ

    z ceną oferty   brutto  496.689,24

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100  pkt. w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06