Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.11.19 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ul.Kościelnej, ul.Św.Rocha, ul.Pańskiej i ul.Zbożowej w Komornikach"

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul.Kościelnej, ul.Św.Rocha, ul.Pańskiej i ul.Zbożowej w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tombet” Sp. z o.o.  ,  Huta Szklana 80, 64-761  Krzyż Wlkp.  z ceną  oferty brutto  1.921.024,51

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o. , 64-920  Piła ul.Wawelska 106

    z ceną oferty   brutto  2.275.118,59 zł

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tombet” Sp. z o.o. , Huta Szklana 80 , 64-761  

    Krzyż Wlkp. , Oddział Skórzewo ul.Poznańska 86, 60-185 Skórzewo

    z ceną oferty   brutto  1.921.024,51 zł

3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta plus” Sp.z o.o. 64-100, Leszno ul.Energetyków 1

    z ceną oferty   brutto  1.949.505,48 zł

4. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki ul.Puszkina 21, 62-030  Luboń

    z ceną oferty   brutto  2.699.753,90 zł

5. BRUK-BAU  Sebastian Zwierzyński , os.Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678  Poznań

    z ceną oferty   brutto  2.314.522,22 zł

6. Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA” ul.28 Czerwca 1956r. nr 393  61-441 Poznań

    z ceną oferty   brutto  3.168.249,37 zł

7. P.W. HYDROGAZ  Zbigniew Kluj , ul.Rosnowska 22,   60-101  Poznań

    z ceną oferty   brutto  2.474.190,88 zł

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

mgr inż.Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06