Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.11.13 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przepustu w ul.Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach"

Komorniki, dnia 13.11.2008 r.

IK. 3410-2 /9/ 08

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę przepustu w ul.Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Zakład Budowlano Montażowy „Nowo-Instal-Bud” s.c. Paweł i Michał Świergiel ,  64-300 Nowy Tomyśl, ul.Półwiejska 23

ceną  oferty brutto  145.515,37

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. P.R.B.I. „PODHORECKI” Sp.z o.o. ul.Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn

   z ceną oferty   brutto  196.869,27 zł

2. MUR-BET Firma Drogowo-Budowlana,  Dąbrowa ul.Graniczna 27, 62-069 Palędzie

   z ceną oferty   brutto  301.201,14 zł

3. Skanska S.A.  ul.Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział w Poznaniu

   z ceną oferty   brutto  222.820,71 zł

4. Zakład Budowlano-Montażowy „Nowo-Instal-Bud” s.c. Paweł i Michał Świergiel

    64-300 Nowy Tomyśl, ul.Półwiejska 23

   z ceną oferty   brutto  145.515,37 zł

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 4 spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                  

Sprawę prowadzi: Teresa Kranz

                                tel. 061 8100 636

Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki IK a/a

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06